fbpx

Därför åker Putsa på konferens varje år

 In Allmänna nyheter

Nyligen hemkomna från årets Putsa-konferens på Ästad Vingård, genomsyras Putsas lokaler av en härlig känsla och energi av gemenskap och engagemang. Hela Putsa-kedjan har deltagit vid konferensen, allt från fönsterputsare till chefer och franchisetagare. Kort och gott alla medarbetare i hela Putsa-kedjan. Men vad gör man då på en konferens med ett helt företag? Vilket är nyttan, och på vilket sätt bidrar detta till något för företaget?

Att arbeta i ett medarbetarstyrt företag

För att förklara bakgrunden till konferensen så har Putsa länge arbetat aktivt med medarbetarskap och delaktighet. Vi är ett medarbetarstyrt företag, där varje medarbetare både förväntas och har möjlighet att vara med och påverka och utveckla såväl sitt eget arbete, som företaget i helhet. Man kan säga att cheferna lämnar över en del av sin formella makt till de anställda, så att dessa får ett utrymme där de kan vara med och bestämma, påverka och utveckla. Det finns många olika metoder för att främja medarbetarskapet och delaktigheten och flera av dem används flitigt på Putsa. Sedan sex år tillbaka har konferensen varit ett av verktygen. Vi ville hitta ett forum där det fanns tid och utrymme att förbättra samarbetsklimatet, där medarbetarna kunde vara med och påverka och förändra både sitt eget och företagets arbete, och så ville vi förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. Vi ville kort och gott hitta ett forum där vi kunde arbeta fokuserat med förbättringar som gjorde att arbetet resten av året skulle flyta på på bästa sätt. Därför bestämde vi oss för att stänga ned verksamheten ett par dagar varje år och hålla en konferens där det finns utrymme att diskutera dessa frågor.

Förändra och förbättra tillsammans

Nyttan och hur mycket nytta konferensen gör kan skilja lite beroende på vilken typ av organisation man arbetar i, men för Putsa, som är ett medarbetarstyrt företag är den allra största nyttan att man får chansen att öka delaktigheten och gemenskapen, att alla får chansen att vara med och påverka och förändra företaget, samt att man ökar möjligheterna till ett bra samarbete mellan medarbetarna. Man får även möjligheten att förändra det dagliga arbetet. I år till exempel har två punkter på Putsas program varit att förnya introduktionsplanen för nyanställda och att förbättra kvalitetssäkringen.

En checklista för att uppnå målen med konferensen

Checka av förväntningarna

Börja med att kolla av vad medarbetarna har för förväntningar på konferensen. Notera och spara dessa! Har vi täckt in alla punkter som medarbetarna förväntat sig i konferensprogrammet? Om inte – hur gör vi för att säkerställa att de får sina förväntningar uppfyllda? Går det kanske att lägga till någon extra punkt i programmet, eller är det okej för medarbetaren om vi kan lösa dennes önskan efteråt på något sätt?

Skapa spelregler

En av de viktigaste delarna i Putsas konferens, som faktiskt återkommer varje år, är spelreglerna. Spelreglerna är riktlinjer som medarbetarna själva tar fram. Detta är det som utgör hela basen i Putsas medarbetarstyrda organisation. Alla får vara med och bestämma och ta eget ansvar på Putsa, men utefter vilka regler sker detta? Det är det som spelreglerna ska svara på. Dessa riktlinjer omfattar allt från hur man ska vara mot varandra till hur man ska vara ute på fältet hos kunderna och vad man ska tänka på när det gäller ansvar, respekt och tid. För att dessa spelregler ska bli respekterade och efterlevas så är det viktigt att det är medarbetarna själva som tar fram dessa, och att de uppdateras varje år. Dels för att alla nya medarbetare ska vara med på tåget, men även så att man får möjlighet att justera om det är något från förra året som inte känns aktuellt längre. Spelreglerna bör vara det första som arbetas igenom på konferensen, då får man även ett förhållningssätt och riktlinjer för hur man bör vara och arbeta inte bara senare under året, utan även under konferensen.

Informera om företagets historik och nuläge

Vissa medarbetare kanske har varit på företaget länge, medan vissa kanske nyligen börjat. För de nya kan det vara nyttigt med en genomgång av företagets historik, så att man får en bättre förståelse för företaget. Sedan har det troligtvis hänt massor av saker under året, olika medarbetare har koll på olika saker som hänt, men oftast har inte alla koll på allt. Informera om de större händelserna som varit under året! Det ger medarbetarna en bild om vad som händer bakom kulisserna och skapar en ökad förståelse inte bara för företaget utan även för övriga medarbetare.

Arbeta gemensamt med vision, mål och handlingsplan

Vart vill vi komma någonstans? Detta är en fråga som hela företaget bör involveras i. Sätter man upp detta mål tillsammans så skapar man en gemensam grund och ett gemensamt mål att jobba mot, vilket gör engagemanget större och arbetet för att komma dit roligare! Konferensen är ett perfekt tillfälle att tillsammans jobba fram ett gemensamt mål, en gemensam vision och handlingsplan för att komma dit.

Jobba med gruppdynamik

I ett företag där alla medarbetare är med och styr i hög grad så är det extra viktigt med samarbete och att gruppen klarar av att ta mycket ansvar med lite styrning uppifrån. Därför är det extra viktigt att alla har förståelse för varandra, hur andra personer fungerar och hur man kan arbeta för att utvecklas som grupp. Ett återkommande inslag på Putsas konferenser är föreläsningar och grupparbeten rörande gruppdynamik. Verktygen som Putsa använder för detta är främst IDI och även Susan Wheelans modell, men det finns många bra verktyg att använda inom området.

Låt medarbetarna vara med och styra konferensprogrammet

Det finns några punkter som bör vara fasta i konferensprogrammet och inte bör ändras alltför mycket i. Även dessa är medarbetarna såklart delaktiga och arbetar med och utvecklar, men sedan finns det några punkter där medarbetarna bör vara med från början och helt bestämma vad man ska prata om! Det gäller framförallt förbättringar av det dagliga arbetet, både ens eget, företagets och arbetsmiljön. Ofta har medarbetarna en tydlig bild av vad som går att förbättra och effektivisera och vart flaskhalsarna i nuvarande verksamhet finns. Kolla av läget med medarbetarna, analysera, och välj ut en eller ett par av de viktigaste områden som medarbetarna berört och ha som programpunkter på konferensen. I år genomförde Putsa en digital mätning bland medarbetarna, där man sedan valde ut de sex mest frekventa förslagen och skapade grupparbeten utifrån dessa.

Jobba mycket i mindre grupper

Alla medarbetare hörs och syns inte lika mycket. För att alla deltagare verkligen ska kunna vara med och påverka och bidra, dela upp medarbetarna i mindre grupper. Allt arbete behöver inte göras med hela företaget närvarande. Dela upp i smågrupper, låt smågrupperna diskutera och komma fram till lösningar som sedan presenteras för hela företaget.

Ha team-buildande aktiviteter

Gör saker tillsammans! Allt behöver inte handla om jobb. Att göra roliga saker tillsammans stärker gemenskapen, gör att man lär känna varandra och förbättrar förutsättningarna för att kunna arbeta bra tillsammans. Planera in några gemensamma aktiviteter som är obligatoriska. Det kan vara allt från att prova på att surfa till att spela brännboll eller att lösa mysterier likt i fångarna på fortet. Aktiviteter där man arbetar tillsammans som ett lag för att lösa problem är ett plus. På årets Putsa-konferens var till exempel 5-kamp i lag ett inslag.

Glöm inte att utvärdera innan ni checkar ut

Ta fram förväntningarna från början av konferensen. Har vi uppfyllt allas förväntningar? Om inte – vad kan vi göra för att de ska uppfyllas? Det är viktigt att alla medarbetare kännas sig nöjda med konferensen och att de har fått sina förväntningar uppfyllda. Om det är något som inte kan uppfyllas under dessa dagar – se till att åtminstone komma överens och ta fram en plan för när och hur den förväntningen kan uppfyllas i framtiden!

Sist men inte minst – ha kul!

Konferensen ska vara något som alla ser fram emot. Det ska vara ett kul minne som skapar gemenskap och glädje. Se till att det blir så pass kul att alla ser fram emot nästa års konferens!

 

Läs mer om hur det är att jobba på Putsa på https://putsa.se/om-putsa/jobba-hos-oss/.

7 fördelar med franchise!